Ontwerp clubbaan.

V5: Het ontwerp van de hoofdbaan van de club. Twee ovalen, een keerlus, rangeersporen voor bv een stoomwerkplaats. Aansluitingen voor rangeersporen aan de linkerkant en een extra module aan de rechterkant. Per ovaal kunnen er minimaal 1 en maximaal 3 treinen automatisch of handbediend rijden. De maximale lengte van een trein is gesteld op ~120cm. De automatische regeling is uit te schakelen voor handbediend rijden. Als de regeling actief is kan het automatisch rijden gestart worden of weer gestopt kunnen worden. Bij het stoppen wordt de loop afgehandeld en stoppen de treinen op hun stopplaats, dus niet ergens op de baan. Een extraatje is het wisselen van een trein. Op het opstelspoor/rangeerspoor wat links aangesloten wordt staat een trein klaar. Als de actie wisselen actief is dan gaat de eerst vertrekkende trein van één van de sporen aan de bovenkant naar het opstelspoor. Is de trein op het opstelspoor aangekomen dan vertrekt de trein die gereed staat op opstelspoor/rangeerspoor. De afgerangeerde trein kan weggehaald worden of naar het rangeergebied gereden worden.

Het ontwerp in kleur. Elk type rail heeft zijn eigen kleur zodat in de ontwerp gezien kan worden welke rail waar komt te liggen (kleurkaart).

Klik hier voor de benodigdheden: Benodigdheden.

 

De hoofdbaan is rechts uitgebreid met een extra lus (rood) en een pendelspoor (blauw). De module met het rode spoor wordt als bergmodule betiteld. Het pendelspoor is deels van C-rail en het deel wat verhoogd is gaat over naar M-rail. Waarom M-rail? Dit voor de industriebocht met een kleinere straal zodat het eindspoor niet te ver op de hoofdbaan aankomt. Het pendelspoor krijgt een eigen trafo. Op het pendelspoor kunnen twee treinen beurtelings het traject afpendelen. Rekening houdend met een trein op de hoofdbaan (rode traject) wat voorrang heeft op het pendelspoor.

 

De aanloop naar het ontwerp.

Op een beurs willen de mensen treinen zien rijden. Op deze omtwerpen kunnen 4 treinen onafhankelijk van elkaar rijden zonder dat er iets gebeurt. Het is niet een spannend ontwerp, het zijn 4 ovalen in elkaar. Het ontwerp links heeft nog een stijgend traject zodat er iets met een brug gemaakt kan worden.

V0: De basis voor het uiteindelijke ontwerp is gelegd. Twee ovalen met ieder een aftakspoor over de volle lengte en een keerlus. Op elke ovaal kunen treinen elkaar afwisselen zodat er iets meer leven in de baan komt dan alleen maar rijdende treinen die nooit stoppen. Links is een niet aangesloten wissel aangebracht om bv rangeersporen aan te sluiten waar treinen opgesteld staan.

V1: In het middenstuk zijn 4 opstelsporen aangebracht, dit voor bv een stoomwerkplaats. Onder is een aftakspoor bedacht die ook rechtsreeks in verbinding staat met de aan te brengen rangeersporen aan de linkerkant. Rechtsonder zijn aftakkingen gemaakt voor een extra module.

V2: Het aftakspoor aan de onderkant is een opstelspoor geworden, dus een doodlopend spoor. In het middenstuk, binnen de lus is ook een extra opstelspoor aangebracht. Rechtsonder is een kruiswissel weggehaald zodat de beide ovalen daar niet meer gekoppeld zijn.

V3: De lus is aangepast zodat in het binnenstuk links meer ruimte komt voor de scenry. Tevens is er een toename van schakelrails om de baan beter bestuurbaar te maken.

V4: Het opstelspoor in het binnenstuk is ingekort tot een opstelspoor waar een lok met maximaal één wagentje kan staan. Dit is om ruimte te maken voor het station Baden-Baden. Er is een overweg gekomen om kruisend verkeer makkelijker over de rails te geleiden.

V5: Het uiteindelijk gebouwde ontwerp. De opstelsporen in het binnenstuk hebben een andere aanrijroute gekregen, dit maakt het iets speelser. Dit ontwerp staat ook boven als eerste afgebeeld.