De bergbaan.

De bergbaan is het rechter deel wat aan de hoofdbaan is gekoppeld. De bergbaan bevat een extra spoor van de hoofdebaan en een spoor van het pendeltraject. Het deel van het pendeltraject gaat naar het bergstation, de regeling wordt in het hoofdstuk pendelbaan besproken. Rijdt de trein over het contact HS dan gaat bij de overweg het andreaskruis op roodknipperen, gaat de trein over het contact HE (2x) dan gaat het andreaskruis weer over op wit knipperen. Met een potentiaal vrijcontact wordt aan het pendeltraject doorgegeven dat er een trein aankomt. Schakelaar HS staat ook potentiaalvrij over de schakelrail in de oorspronkelijke baan, dit heeft als voordeel dat als de trein over het oorspronkelijke deel rijdt dat dan de overweglichten niet op rood gaan. Komt er een trein aan over het bergspoor dan vertrekt er geen trein vanuit het dalstation als deze naar het bergstation gaat. Komt er een trein vanaf het bergstation die naar het dalstation gaat dan stopt deze op de Halteplaats. De bergbaan is met een 14-polige connector op de hoofdbaan aangesloten.

Het railplan.

Lichtblauw is het pendeltraject, donkerblauw is de hoofdbaan op de bergmodule. Oranje zijn de stopplaatsen in het pendeltraject, Geel zijn schakelcontacten in zowel de hoofdbaan als het pendeltraject. Het laatste stuk van het pendeltraject naar het bergstation is M-rail. Waarom het laatste stuk in M-rail? Dit voor de industriebocht 5120. Deze heeft een kleine radius zodat de verhoogde ruimte waar het bergstation zich bevind beperkt kon worden.

Contact HE is geplaatst in de hoofdbaan en wel ~1,5m na de kruising. Het contact HE zijn twee parallel geplaatste schakelrails, elk geplaatst in het rechte deel van de beide sporen na de bochtwissel.

Techniek.

Alhoewel het donkerblauwe traject simpel is komt er toch een klein beetje techniek in dit stukje. De andreaskruisen op de overweg moeten knipperen, de positie van de trein moet doorgegeven worden aan het pendeltraject. Als er een trein aankomt dan moet de pendeltrein stoppen, anders heb je een ongeluk. De andreaskruisen knipperen wit totdat er een trein aan komt, als de trein er aan komt dan gaan de rode lampen knipperen.

Het andreaskruis.

Het andreaskruis is van Busch met een regeling van het type 5974, deze is alleen geschikt voor LED's met een maximale stroom van 30mA per uitgang.

Het lijkt heel wat maar de knipperschakeling is met een standaard schakelingetje voor een pulsgeneratortje opgebouwd. De basis zijn twee transistortjes, 2 elcootjes en 4 weerstanden. De brugcel met elco is voor het gelijkrichten van de wisselspanning. De vijfde weerstand zit in de voedingsleiding en is een soort stroombegrenzer.

 

Het schema van de knipperschakeling.

 

 

De aansluiting van de andreaskruisen op de knipperunit, De omschakelaar is voor de keuze witte knipperlichten of rode knipperlichten. Deze schakelaar kan een handschakelaar zijn of een schakelaar door een regeling bediend (in dit geval relais K3 contact 2, zie schema hieronder).

De draadkleuren moeten uit de andreaskruisen komen. Let wel dat de rode van de één met de gele van de andere verbonden worden.

De Buschregeling moet wel op een voedingspanning van 14-16V aangesloten worden, dit staat niet in het naaste schema.

Wordt bij het testen van de omschakeling de blauwe en grijze draad niet aangesloten en wil je nadien kijken welke draad op welke pool moet dan gaan de LED's niet knipperen. Dan brandt dubbel-rood constant of wit constant. Bij het aanschakelen van de voedingsspanning moeten de LEDS daarom volledig aangesloten zijn anders gebeurt er niets. De grijze of blauwe draad moet aan de voedingspanning liggen. Tijdens het omschakelen heb je hier geen last van.

 

 

De andreaskruisen op de baan.

Techniek van de bergbaan.

Het traject wordt op twee plaatsen voorzien van spanning, hiervoor is gekozen daar dit een los te koppelen deel is en bij minder wordende contacten blijft de stroomvoorziening gegarandeerd. De schakelrail in het traject stond rechtstreeks gekoppeld aan contact C1 van de hoofdbaan. Nu wordt dit contact elektrisch gescheiden met de volgemde reden: Als de trein door de berg gaat moeten de andreaskruizen rood gaan knipperen, gaat de trein vanaf het station recht door dan hoeft dit niet. Door de elektrische scheiding (relais K1 met contact L1-2) is dit mogelijk gemaakt. Nu is contact C1 van de hoofdbaan geisoleerd van contact HS van de bergbaan.

Als de trein over schakelrail HS gaat wordt K3 door K1 bekrachtigd, dit relais houdt zich zelf in. Parallel aan K3 staat relais K3A. Het contact van K3A (K3A-1) wordt doorgegeven aan de pendelbaan. Als dit contact gesloten is dan is er een trein in bergtraject aanwezig en moet de pendeltrein stoppen alvorens het bergtraject over te steken. Met K2, bediend door HE, wordt K3 weer uitgeschakeld.

Een contact van relais K3 wordt gebruikt om de andreaskruizen rood te laten knipperen. dit is contact K3-2.

 

Schakeling van het rode traject.

In onderstaand plaatje wordt weergegeven hoe de print aangesloten moet worden. Er is gekozen om de Busch unit aan deze print te koppelen. De beide andreaskruizen komen dus ook op deze print. Zo is een centrale aansluitunit gecreeerd.

Aansluiting van de print uitgaande dat de Busch knipperinstallatie aan de print gesoldeerd is.

Onderdeel Bestelnr Type Omschrijving Kenmerk pps Aantal
Relais 502866-89 RY-12W-K Relais   2x om Blauw 2,20 4
Printplaat 530099-89 Experimenteerplaat Rastermaat 2,54mm 76,5x46,5mm 0,85 1
Klemmen 731091-89 Printplaatklem RM 5,0  2 polig Blauw 0,18 3
Klemmen 730196-89 Printplaatklem RM 5,0  3 polig Blauw 0,29 2
Diode Brugcel 163964-89 1KAB05E Brugcel  Zwart 0,76 3
Condensators 421964-89 Elco radiaal El.condensator radiaal 100uF-35V 0,25 1
           
      Totaal 13,30 mei-2015

                                                             Onderdelenlijst print.

                                               Print gebouwd.                                                           Buschschakeling aangesoldeerd.

 

Aansluiting van de bergbaan.