Andreaskruis.

Verkeersteken

Het andreaskruis wordt gebruikt om spoorwegovergangen te markeren. In Nederland en België geeft een enkel kruis aan dat men een overgang met enkelspoor nadert en een dubbel kruis geeft aan dat er twee of meer sporen zijn. In het laatste geval is er de mogelijkheid dat er direct na passage van een trein een tweede trein passeert.

 

 

Een andreaskruis bij een spoorwegovergang. Het is een dubbelkruis dus de overweg bestaat uit twee of meer sporen.

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een andreaskruis met een enkelkruis, dus een spoorwegovergang met één spoor.

 

Als club hebben wij twee andreaskruisen. Deze kruisen zijn gebruik geweest bij een toneeluitvoering van de plaatselijke toneelvereniging. Het waren andreaskruisen zonder twee knipperende lampen, die moeten wij er zelf bij maken. Gewenst is dat beide lampen in een zelfde tempo knipperen, hiermee wordt bedoeld dat de beide lampen beurtelings even lang aan en uit zijn. Dit wordt wel een aan-uit schakeling met een duty-cycle van 50% genoemd. Op internet staan diverse schakelingen maar die functioneren  niet altijd zoals gewenst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het andreaskruis zoals wij deze gekregen hebben, deze zijn nu nog zonder lampen.

 

 

De schakeling om de lampen te laten knipperen.

Schakeling voor 12V (veilige spanning).

Een simpel schakelingetje om twee lampen te laten knipperen is bovenstaand schema. Voor de kenner is dit een bekend pulsschakeling. Deze schakeling is niet gebouwd dus hoe het ritme van de lampen is kan niet verteld worden.

 

Schakeling voor 220V (werkt al enkele jaren perfect).

Het onderstaand schema laat de beide rode lampen van het andreaskruis in het bekende ritme knipperen.

Met de timer-IC NE555 wordt een puls opgewekt met een bepaalde frequentie. Deze frequentie is met de instelpotmeter instelbaar tussen 0,3 tot 2,56 keer per seconde. Deze puls wordt toegevoerd aan een JK-flip-flop 4027. Deze zorgt ervoor dat de uitgangen Q en Qinv. beurtelings even lang hoog als laag zijn (duty-cycle=50%). Dit is nu onafhankelijk van de puls die vanaf de 555 komt.

De lampen worden aangestuurd met zogenaamde solidstate relais, met dit type relais verkrijgen wij een duidelijke elektrische scheiding tussen 230V en 12V. De weerstanden R6 en R7 zijn 270 Ohm (12V / 50mA = 0,23kOhm)

Middels een printtrafo van 2x6V wordt een lagere spanning gemaakt voor de 12V voeding. Met een brugcel en de 7812 wordt een voeding gemaakt van 12Vdc. Een condensator van 100uF zorgt voor een beetje afvlakking van gelijkgerichte wisselspanning.

De regeling gebouwd. De kap kan er opgedrukt worden zodat het een afgesloten geheel is. De instelpotmeter is duidelijk te zien en behoeft maar eenmalig afgesteld te worden. Links-onder en links van de blauwe trafo is de zekering te vinden, als er niets raars gebeurt dan zal de zekering wel heel blijven. De zwarte schijfjes linksboven zijn de solid-state relais.

De print is op maat gezaagd voor de behuizing.

Let wel dat deze schakeling een spanning voert van 240V, bij de bouw moet alles goed afschermd worden tegen aanraken.

 

Onderdelenlijst.

 

Het andreaskruis met de lampen.

De andreaskruisen hebben de lampen gekregen. Aan elke mast is een  slagboom gemaakt. De knipperlampen functioneren onafhankelijk aan de stand van de slagboom, dit ook voor de veiligheid (elektrisch isoleren etc.).  Elk andreaskruis heeft zijn eigen regeling.

 

Let wel: De prijzen zijn richtprijzen, Deze lijst is van 2010.